Városi Piac

Szakfeladatok

Parkolási csoport

Útfelújítási térkép

Uszoda

Atlétikai központ

Csónakázó-tó

Temető fenntartás

Szakfelügyeleti megrendelő

Bregyó Sportközpont

Hírek

Természetvédelem

Hulladékszállítás

Hirdetés
Digitális közműtérkép, közmű-alaptérkép rendelés

Adatszolgáltatás
Közérdekű adatok
A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működésére valamint az információs önrendelkezési jogra és az információszabadságra vonatkozó törvényi előírások alapján Székesfehérvár Városgondnoksága Kft. az alábbi adatokat teszi közzé:
 
 
Székesfehérvár Városgondnoksága Kft. a nevezett törvénynek eleget téve közzéteszi a közzététel időpontjában fennálló adatok alapján a pénzeszközök felhasználásával, a társaság vagyonával történő gazdálkodással összefüggő – az egyszerű közbeszerzési eljárás értékhatárát elérő vagy azt meghaladó értékű – árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések főbb adatait.
 
  • A 2009. évi CXXII. törvény 2.§ (1) (2) bekezdés alapján közzétett pénzbeli juttatások

A köztulajdonban álló gazdasági társaság a közzététel időpontjában fennálló adatok alapján közzéteszi a vezető tisztségviselők, a felügyelőbizottsági tagok, valamint az önálló cégjegyzésre vagy a bankszámla feletti rendelkezésre jogosult munkavállalók - nevezett törvényben rögzített - adatait.
 
 
  • A közterületi parkolás 2017. évi elszámolása az 1988. évi I. törvény előírásai alapján

 


Oldal küldése emailben    Oldal nyomtatása